info@danmarkstandlaeger.dk 88 37 47 88
Retningslinjer – Danmarks Tandlæger

Retningslinjer

På denne side kan du læse om retningslinjer for brugen af logo og andet materiale tilhørende Danmarks Tandlæger

Retningslinjer til kunder hos Danmarks Tandlæger:

Følgende retningslinjer er for dig der er kunde hos Danmarks Tandlæger og gør brug af danmarkstandlaeger.dk og herunder varemærker, logoer, grafik osv.

Retningslinjerne fremgår også i den skriftlige aftale der er indgået mellem Danmarks Tandlæger og AWORK eller i henhold til danmarkstandlaeger.dk’s forudgående skriftlige samtykke til kunden.

Retningslinjerne omfatter den nødvendige information om hvilke design fra danmarkstandlaeger.dk kunden har rettigheder til at bruge og hvordan danmarkstandlaeger.dk skal vises i forskellige sammenhæng.

Alle kunder hos danmarkstandlaeger.dk er til enhver tid forpligtede til at overholde varemærkeretningslinjerne.

 

Materiale på Danmarks Tandlæger

Materiale der fremgår på siden danmarkstandlaeger.dk er beskyttet af gældende ophavsrets- og varemærkelovgivning samt anden lovgivning. Retningslinjerne skal ikke forstås som en overdragelse af ejerskabet af materialet fra danmarkstandlaeger.dk til kunden.

Kunden har alene rettighed til en ikke-eksklusiv licens til at bruge materialet på danmarkstandlaeger.dk, som også er anført i kundens aftale med danmarkstandlaeger.dk.

Rettighederne om en ikke-eksklusiv licens til brugen af materialet er kun gældende så længe kunden har en gyldig licens.

Materialet fra danmarkstandlaeger.dk som kunden har rettighed til at bruge, er tilgængeligt på danmarkstandlaeger.dk. Kunden er forpligtet til at vise, stave og anføre materiale fra danmarkstandlaeger.dk præcist, som det er vist på danmarkstandlaeger.dk. Dertil har kunden ikke rettighed til at skabe navne, som indeholder danmarkstandlaeger.dk materiale.

 

Autoriseret brug af danmarkstandlaeger.dk materiale

For kunder hos danmarkstandlaeger.dk gælder at materiale kun må bruges i henhold til aftalen med danmarkstandlaeger.dk, eller i henhold til danmarkstandlaeger.dk forudgående skriftlige samtykke til Kunden.

Alle som ikke er kunder hos danmarkstandlaeger.dk må kun bruge danmarkstandlaeger.dk materiale m.m., inklusiv grafiske symboler, logoer eller modifikationer heraf som del af et firmanavn, handelsbetingelse, produktnavn eller servicenavn, hvis danmarkstandlaeger.dk har givet en skriftlig samtykke, eller hvis det er tilladt i henhold til gældende præceptiv lovgivning.

Medmindre andet er afgjort og meddelt til danmarkstandlaeger.dk kunder, har kunderne rettighed til at bruge danmarkdtandlaeger.dk materiale på følgende placeringer:

  • Kundens hjemmeside
  • Kundens salgsmateriale
  • Kundens kontor-, administrations- og ejendomsfacader.

Enhver anden brug af danmarkstandlaeger.dks materiale inklusiv, men ikke begrænset til brug i TV-reklamer, er kun tilladt ved indhentelse af danmarkstandlaeger.dks forudgående skriftlige samtykke, eller hvis tilladt i henhold til Kundens aftale med FindSocialeTilbud.dk.

Uautoriseret brug af Danmarks Tandlæger materiale

Kunder hos Danmarks Tandlæger er kun tilladt at bruge danmarkstandlaeger.dk materiale, som beskrevet i aftalen mellem danmarkstandlaeger.dk og kunden, eller i henhold til en anden skriftlig aftale med danmarkstandlaeger.dk

Kunder hos danmarkstandlaeger.dk har ikke rettighed til at bruge eller registrere, helt eller delvist, materialet hos danmarkstandlaeger.dk. Dette gælder også for symboler, logoer eller modifikationer, heraf som, eller som del af et firmanavn, handelsbetegnelse, produktnavn eller servicenavn, medmindre dette er tilladt i retningslinjerne eller i kundens aftale med danmarkstandlaeger.dk

Kunder hos Danmarks Tandlæger har ikke ret til at bruge variationer af danmarkstandlaeger.dk materiale til nogen som helst formål. Det er heller ikke tilladt at danmarkstandlaeger.dk materiale eller andre grafiske symboler, logoer eller ikoner på nedsættende eller miskrediterende måder.

Ved aftaleindgåelse accepterer kunden også at de ikke er tilladt at bruge danmarkstandlaeger.dk materiale, eller andre grafiske symboler, logoer eller modifikationer heraf på en måde, som kan indikere danmarkstandlaeger.dk godkendelse, tilknytning, sponsering, eller støtte af en tredjepartsprodukter eller -services.

Kunden må derudover heller ikke registrere identiske eller nærmest identiske danmarkstandlaeger.dk materiale som domænenavne inklusiv som second level domænenavne, eller som backend-domæner.

 

Forespørgsler vedrørende retningslinjerne

I tilfælde af forespørgsler eller spørgsmål til retningslinjerne kan danmarkstandlaeger.dk kontaktes på følgende adresse:

danmarkstandlaeger.dk,

Frederikssundsvej 62, 3. Sal

2400 København NV

Danmark

(C/O AWORK ApS), CVR-no; 34725845,

E-mail: info@danmarkstandlaeger.dk.

 

Opdatering af retningslinjerne

danmarkstandlaeger.dk kan til enhver tid foretage ændringer af retningslinjerne med fremtidig effekt. danmarkstandlaeger.dk vil forudgående underrette alle kunder om ændringer i retningslinjerne.