info@danmarkstandlaeger.dk 88 37 47 88
Om DanmarksTandlaeger.dk – Danmarks Tandlæger

Om Danmarks Tandlæger

Tandlæge

Hvad er en tandlæge

Uddannelses- og forskningsministeriet estimerer, at der bliver uddannet 126 tandlæger hvert år. Dette gør at du altid kan finde en tandlæge i København og i dit nærområde. Tandlægens vigtigste opgave er at diagnosticere, behandle og forebygge sygdomme i tænder, mundhule og kæber. Dette gøres ved udførelsen af tandeftersyn, tandrensning, dental fjernelse af huller, retning af tænder og meget mere. I alt behandles sygdomme og lidelser i munden, tyggemusklerne og kæbeled. Dertil udføres mindre operationer i munden. 

En tandlæge har derfor stor viden om både tand-, og mund behandlinger. Har du behov for en tandbehandling kan du kontakte din tandlæge i København for at få hjælp, eller blive henvist til den der kan hjælpe. 

Specialtandlæge

Hvad er en specialtandlæge 

En specialtandlæge kan udføre tandreguleringer hos børn, unge og voksne. Specialtandlægerne henvender sig som regel enten til børn eller voksne.  

 

Specialtandlæger for børn

I København indkaldes alle børn til en specialtandlæge aftale i løbet af folkeskolen. Hvis specialtandlægen finder fejl i tænderne som bør tilrettes, tilbydes barnet en behandling. Om tand fejlen er markant nok, beslutter den danske sundhedsstyrelse, om behandlingen er berettiget til en gratis behandling. Hos en kommunal specialtandlæge vil behandlingen være gratis, i fald at den godkendes af sundhedsstyrelsen. Hvis tandreguleringen foregår hos en privat specialtandlæge, skal forældrene betale en andel af behandlingen. 

 

Specialtandlæger for voksne

Førhen har tandbøjler typisk været forbundet med noget børn bærer. Teknologien er dog udviklet så meget at unge og voksne også kan få tilrettet sine tænder. 

Det er som regel nødvendigt med en fastsiddende bøjle, når tænderne skal rettes hos en voksen. Størstedelen af voksne ser det dog som et problem, da en tandbøjle ikke ligefrem pynter. Specialtandlægerne har derfor udviklet bøjler som sættes fast på tændernes bagside, hvor den ikke kan ses. Dette er en mere kompleks løsning, som øger prisen på denne type bøjle.

En anden metode er en gennemsigtig plastskinner, som både kan bruges om dagen og om natten. Kunne du tænke dig at få tilrettet dine tænder, kan du finde en specialtandlæge i nærheden af dig i København, som kan vejlede dig til det bedste valg af bøjle.     

Hvordan uddannes en specialtandlæge

Tandlægerne i København har mulighed for at videreuddanne sig til specialtandlæge i ortodonti og i tand-, mund og kæbekirurgi. Inden en tandlæge kan tage specialtandlægeuddannelsen, skal vedkommende have været beskæftiget i to år med praktisk-klinisk odontologi. Dertil skal vedkommende have tilladelse til at virke som selvstændig tandlæge. Specialtandlægeuddannelsen i tand-, mund- og kæbekirurgi tager i alt fem år. Specialtandlægeuddannelsen i ortodonti tager tre år. Antallet af tandlæger, som bliver optaget på disse to videreuddannelser besluttes af sundhedsstyrelsen. 

Tandplejer

Hvad er en tandplejer

En tandplejer kan både arbejde på en klinik, på en skole, på et plejehjem og meget mere. Tandplejerens opgave er at rense tænder og foretage mindre komplekse behandlinger. 

Derudover tilbyder tandplejer undervisning og træning i mund-, tand- og protesepleje. 

 

Hvilke behandlinger foretager en tandplejer

En tandplejer foretager en grundig undersøgelse af patienten. Undersøgelsen omfatter tænderne, tandkødet og mundhygiejnen. 

Tandplejer renser tænderne og fjerner bløde belægninger og tandsten. Dertil står tandplejer også for at pudse fyldninger og tandflader, tage aftryk og fremstille gipsmodeller og indsættelse og fjernelse af bøjler.   

Hyppigste tand- og mundsygdomme 

Ifølge sundhedsstyrelsens tandplejeprognose er de hyppigste tand- og mundsygdomme i København huller i tænderne, også nævnt karies, tandkødsbetændelse også nævnt gingivitis og paradentose også nævnt marginal parodontitis. Disse tand- og mundsygdomme skyldes livsstil, hvor de væsentligste påvirkningsfaktorer er indtagning af sukker, tobaksforbrug, alkohol og dårlig mundhygiejne. Risikoen for dannelse af disse sygdomme, øges også ved medicinske sygdomme og behandlingen af psykisk lidelse.  

 

Tandsygdomme hos børn og unge

Børne- og ungdomsplejen blev etableret i 1972 og siden er tandsundheden blandt børn og unge forbedret markant i København. Denne gode udvikling synes også at fortsætte, med en stigning af børn og unge der er frie for karies. Se denne udvikling her.

Tandsygdomme hos voksne

Et tandsæt som fungerer optimalt er en forudsætning for en god tyggefunktion og velvære. Det normale antal af tænder estimeres at være 28 tænder, plus 4 visdomstænder. WHO og Folkesundhedsvidenskaben vurderer derimod at et funktionelt tandsæt består af 20 eller flere naturlige tænder. 

Tab af naturlige tænder blandt befolkningen i København, skyldes som regel huller i tænderne og paradentose. Et tab af naturlige tænder kan også skyldes andet end tandsygdomme. Tandløshed blandt voksne under 65 år er faldet igennem de seneste 30 år og ses nu sjældent hos Københavnere. Dette understøttes af tal der viser at kun 6% af 65-74 årige er tandløse, og kun 18% af borgere over 75 år er tandløse. 

 

Kræft i mundhulen

En tidlig opdagelse af kræft i mundhulen kan opspores af din tandlæge eller tandplejer i København. Hvor tidligt kræften opspores er altafgørende for i hvor høj grad der kan skabes kontrol af mundsygdommen. 

Ifølge sundhedsstyrelsen var antallet af personer med kræft i mundhule og svælg 1.016 personer i 2016, hvor sygdommen forekommer i flere tilfælde hos mænd end kvinder. Overlevelsesraten viser sig også at være højere hos kvinder end hos mænd. Den hyppigste årsag til kræft er blandt andet tobak og alkohol. 

Et godt råd er derfor at besøge tandlægen i jævne mellemrum, sådan at din tandlæge har mulighed for at opspore tegn på sygdom i et tidligt stadie. 

 

Hvis smerterne aftager inden tandlægebesøget, er det en god ide at besøge tandlægen alligevel. Dette kan sikre, at tandpinen ikke kommer igen.

Vidste du at…

Mund-hulen er en integreret del af kroppen, og videnskabelige undersøgelser viser at, paradentose kan relateres til medicinske sygdomme, såsom hjertekarsygdomme, diabetes og luftvejsinfektion. Paradentose er en infektionssygdom i tandkødet og i knoglen, som sidder rundt om tandrødderne. Paradentose nedbryder kæbeknoglen omkring tandrødderne, som gør at tænderne kan blive løse. 

 

Som regel opdages paradentose sent, fordi man ikke mærker smerter eller ubehag i starten. For at forebygge paradentose, er det vigtigt at gå til tandlæge eller tandplejer regelmæssigt. En tandlæge eller tandplejer kan se paradentose i tidlige stadier og behandle sygdommen tidligt. 

 

De mest almindelige tegn på paradentose er:

  • Dit tandkød er hævet og rødt. Du kan også opleve at tandkødet ser løst ud. 
  • Det bløder når du børster tænder, eller når du spiser. 
  • Du har dårlig ånde og rådden smag i munden. 
  • Dine tænder føles løse.
  • Du får bylder langs tandkødet eller imellem tænderne. 

De mest almindelige tandbehandlinger i København

Folk er meget forskellige og kan have dertilhørende forskellige behov for tandbehandling. I København er der dog nogle behandlinger hos tandlægen, som er mere almindelige end andre. Her kan du læse lidt mere om nogle af de mest almindelige tandbehandlinger.

Tandkrone

Hvad er en tandkrone 

En tandkrone anvendes hvis du har en defekt tand, som ikke er mulig at reparere med en fyldning. En tandkrone øger holdbarheden på tanden og sikrer at den ikke knækker. 

 

Hvis du har en misfarvet eller misdannet tand, kan din tandlæge i København lave en krone der giver dig et pænt smil, som også er holdbart.  

 

En tandkrone kan fremstilles i tre forskellige materialer, hhv. guld, ren porcelæn eller i en kombination af metal og porcelæn, også kaldet metalkeramik. En guldkrone er den stærkeste krone, hvorimod en metalkeramikkrone og en porcelænskrone ligner naturlige tænder. 

Hvordan laves en krone til mig

Først slibes din tand til og efterfølgende tages et aftryk af tanden. Aftrykket bruges til at fremstille en gipsmodel af din tand, som videre bruges til at fremstille en krone. Når der er taget et aftryk af din tand, skal tanden derfor beskyttes. Dette gøres med en midlertidig krone, som er fremstillet af plast eller metal. 

 

Når kronen er fremstillet bliver den rettet til, sådan at den passer til din mund, når du tygger og har den rigtige farve. Når tanden er slebet, sådan at den passer og tandteknikeren har rettet farven, sættes den fast med tynd cement.  

Gør det ondt at få påsat en krone

Tandlægerne i København vil som regel bruge lokalbedøvelse, når de sliber og klargør din tand til en krone. Efter du har fået påsat en krone, gør det som regel ikke ondt, men det er normalt at være følsom i tanden og tandkødet rundt om, de efterfølgende dage.   

 

Hvordan behandler jeg mine nye tænder

Tænder med en krone skal behandles ligesom dine naturlige tænder. Du skal derfor børste dine tænder omhyggeligt med fluortandpasta og anvende tandstikker eller tandtråd. Du kan altid få gode råd fra din tandlæge eller tandplejer i København, angående dine tandkroner. 

Rodbehandling

Hvad er en rodbehandling

Et hul i tanden, kan trænge igennem tandbenet og helt ind i nerven i tanden. Når der er et hul ind til nerven, kan bakterier danne betændelse i nerven. Bakterier og deres affaldsstoffer giver kronisk betændelse i tandnerven og dette kræver en rodbehandling. 

 

En rodbehandling kan være nødvendig for at fjerne smerte og for at forhindre at bakteriernes affaldsstoffer breder sig i tanden og udvikler rodspidsbetændelse. Hvis uheldet er ude og der er udviklet rodspidsbetændelse, kan tanden stadig reddes med en rodbehandling. 

 

Rodbehandling kan både være nødvendig for at fjerne en nerve som er levende, betændt eller bakteriefyldt. En rodbehandlingen kan også være nødvendig, hvis der eksempelvis før har været et dybt hul i tanden, eller hvis tanden har været udsat for slag.  

 

Hvilke symptomer skal jeg holde øje med

Betændelse i nerven kan forårsage tandpine og denne smerte kan føles meget forskelligt. Tandpinen i nerven kan føles som smerter i nabotænderne, øret, kæbehulen eller forekomme som hovedpine. Det kan derfor være svært at finde den syge tand. 

 

Hvis du har nervebetændelse vil du typisk opleve smerter ved kulde og varme. En rodspidsbetændelse opleves som regel som ubehag, hvor tanden kan være øm eller skifte farve. En rodspidsbetændelse kan også udvikle sig til en smertefuld tandbyld, hvor du også kan få feber. Det kan være svært at vide om symptomerne er betændelse i nerven, eller noget andet. Bestil altid en tid hos din tandlæge i København, hvis du oplever disse smerter. Hvis symptomerne forsvinder, anbefales stadig at besøge tandlægen, sådan at der kan sikres at smerterne ikke kommer igen.  

Tandkødsbetændelse

Hvad er tandkødsbetændelse

Tandkødsbetændelse er betændelse i kanten af tandkødet. Tandkødsbetændelse er let at få, men er heldigvis også som regel, let at slippe af med og uden at det efterlader spor. Du opdager typisk at du har tandkødsbetændelse ved, at du bløder i tandkødet. Du kan som regel også se at tandkødet er rødt og hævet. Du kan også opleve dårlig ånde eller dårlig smag i munden. Hvis du har tandkødsbetændelse, kan din tandlæge eller tandplejer gøre dig opmærksom på dette, og vejlede dig til at komme af med tandkødsbetændelsen. 

 

Tandkødsbetændelse ses i tandkødsranden og mellem tænderne. Grunden til dannelsen af tandkødsbetændelse er, at bakterier får lov til at sidde. Du kan fjerne tandkødsbetændelse med grundig og regelmæssig tandbørstning og brug af tandtråd. Du kan få vejledning af din tandlæge eller tandplejer i København, til hvordan du kommer af med tandkødsbetændelse, sådan at det ikke udvikler sig til en mere alvorlig mund- og tandsygdom. 

 

Hvordan undgår jeg tandkødsbetændelse

Du undgår tandkødsbetændelse med en god mundhygiejne, hvor du regelmæssigt børste tænder og bruger tandtråd. Dette forhindrer at bakterier, også kaldet plak, får lov til at sidde og danne tandkødsbetændelse. Hvis du er i tvivl om hvilken tandtråd eller tandbørste er bedst egnet til dine tænder, kan du spørge din tandlæge eller tandplejer til råds. 

Tandimplantat

Hvad er tandimplantater

Hvis man mister en eller flere tænder kan disse erstattes af kunstige tænder. En implantatbehandling gør det muligt, at få et naturligt smil igen. En kunstig rod, som er lavet af metal indsættes i kæbebenet, hvor der mangler en tand. Ovenpå dette implantat påsættes en krone, en bro eller proteser, afhængigt af hvor mange tænder der mangler. 

 

Implantater bliver udviklet af titanium og har form som en skrue. Implantatet bliver udviklet af titanium, fordi titanium kan vokse sammen med en levende knogle. Dette sikrer at implantatet låser sig fast til knoglen. Fordelen med tandimplantater er, at andre tænder ikke skal slibes eller påvirkes på andre måder. 

 

Hvor lang tid holder implantater

Alle er forskellige og derfor varierer holdbarheden af implantater også. Undersøgelser viser dog at implantater i underkæben er fuldt funktionelle hos 97 % efter 10 år. I overkæben holder implantater efter 10 år hos 95 % af tilfældene.   

 

Implantater kan svækkes af diverse faktorer, som mindsker holdbarheden. Disse faktorer kan eksempelvis være rygning, en svag knogle, implantater der er for korte, dårlig mundhygiejne og mere. Det er vigtigt at aftale kontrolbesøg, for at mulige problemer kan opdages i god tid, inden de bliver for store. Du kan aftale med din tandlæge i København, hvor tit det er nødvendigt med et kontrolbesøg. 

Hvis du er uheldig og implantatet falder ud, betyder det ikke at du skal gå tandløs resten af dine dage. I de fleste tilfælde heler hullet i kæbebenet ret hurtige, hvor du kan få et nyt implantat efter tre måneders tid.  

 

Kan alle få implantater

Langt de fleste kan få implantater, når de er fyldt 18 år. Grænsen er 18 år, fordi et implantat skal sættes i en fuldt udviklet knogle. I tilfælde af at en person får slået sin tand ud inden de fylder 18 år, bliver de nødt til at få en midlertidig løsning, indtil de kan få et implantat. En midlertidig løsning kan eksempelvis være en aftagelig protese eller en bro. Har du fået slået en tand ud og er under 18 år, kan du henvende dig til din tandlæge i København, som kan vejlede dig til den bedste løsning. 

 

Tandrensning

Hvad er en tandrensning

Hos tandlægerne i København, er tandrensning en af de mest almindelige behandlinger. En tandrensning hos tandlægen gør det lettere for dig at holde munden ren. Det kan være svært at fuldstændig undgå bakterier og her kan en tandrensning hos din tandlæge hjælpe. 

Når du bestiller en tid hos tandlægen til tandrensning, fjernes både de hårde belægninger også kaldet tandsten og bløde belægninger også kaldet plak. Efter en tandrensning vil det være lettere for dig at holde munden fri for bakterier med tandbørstning og brug af tandtråd.  

 

Hvorfor er det vigtigt at få en tandrensning

Det kan være svært at fjerne alle bakterier på tænderne og under tandkødet med tandbørstning. Disse bakterier kan forkalke og udvikle sig til tandsten. Tandsten har en ujævn overflade, som giver bakterierne mange steder de kan gemme sig. Disse bakterier kan udvikle sig til tandkødsbetændelse og andre ubehageligheder. På sigt vil det også svare sig økonomiskt, at få foretaget tandrensning fordi det kan forebygge andre behandlinger som kan være dyre. Tal med din tandlæge i København, om hvor tit du bør få en tandrensning. 

Tandpine

Hvorfor får jeg tandpine

I dagens Danmark er vi blevet rigtig gode til at passe vores mund og tænder, med tandbørstning, tandstikkere, tandtråd og mere end det. Vi er også blevet mere bevidste om vores kost. Selv om vi besøger tandlægen fra en ung alder, har de fleste- eller vil de fleste opleve tandpine engang i livet. Der er diverse årsager til at du får tandpine. Her er de mest almindelige faktorer som forårsager tandpine:

Hul i en tand

En mild grad af hul i tanden vil du som regel ikke mærke så meget til. Dette er i et tidligt stadie hvor hullet kun rammer emaljen af tanden. Hvis hullet får lov til at arbejde sig vej ind til tandbenet, får bakterierne adgang til små nerver, og her kan du opleve tandpine. 

 

Tandrodsbetændelse

Bakterier kan dræbe nerven i tanden, hvis de får adgang til den. En død nerve kan være starten til betændelse omkring roden af tanden. Hvis bakterierne når så langt, kan dette skabe høje smerter. 

 

Tandkødsbetændelse

Bakterier kan skabe betændelse i tandkødet og dette kan også forårsage tandpine. Dette skaber dog sjældent voldsomme smerter. 

 

Parodontose

Hvis tandlægen ikke besøges i tide ved tandkødsbetændelse, kan dette udvikle sig til betændelse i tandens knogle. I dette tilfælde kan du opleve smerter, dog sjældent voldsomme smerter. 

Tandbyld

Du kan få en tandbyld af forskellige årsager. En tandbyld er en samling af betændelse. Bakterierne samles fordi de ikke kan komme væk og danner en byld. Dette skaber et øget tryk, som kan gøre meget ondt. 

 

Tandfrembrud

For et barn kan det give smerter at få tænder. Voksne kan opleve samme smerte når visdomstænder vokser, og specielt hvis der ikke er plads til disse tænder. 

 

Kan jeg selv stoppe tandpine

Tandpine forsvinder som regel ikke af sig selv. Derfor skal du kontakte din tandlæge i København, for at få hjælp til din behandling. Hvis tandpinen er ulidelig og du ikke har en tid hos tandlægen eller tandpinen opstår udenfor de normale åbningstider, kan du kontakte en tandlægevagt.